Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -resurser är framlagd offentligt och anmärkning om planmaterialet kan lämnas under tiden 3.9.-2.10.2020.

Planen behandlar naturvärden, rekreation, turism samt naturresurser. De officiella planmaterialen finns i högra spalten på denna sida i pdf-filer. Vi rekommenderar att man bekantar sig med det digitala planmaterialet:

Etapplandskapsplanens digitala material
Materialet innehåller plankartan, kartbilagorna, den gällande helhetslandskapsplanen, den etapplandskapsplan som är under behandling och referenskartan för den gällande landskapsplanen.

På plankartan har etapplandskapsplanens beteckningar angetts.
I planbeskrivningen beskrivs grunderna och utgångspunkterna för planarbetet och dess beteckningar.
I plankorten och i häftet med planbeteckningarna och -bestämmelserna finns angivna förklaringarna för de enskilda beteckningarna och beskrivningarna av beteckningarnas konsekvens.
I kartbilagorna har skilt för sig angetts beteckningarna för de olika karttemana.

Uppgifterna som utgör grunden för kartbeteckningarna och vilka stigit fram i bakgrundsutredningarna kan granskas i planens bakgrundsmaterial:

Etapplandskapsplanens digitala bakgrundsmaterial

Uppdelningen av skyddsbeteckningarna i olika skyddsklasser kan granskas och frågor om deras detaljerade uppgifter kan ställas om denna karta:
Temakartan som åskådliggör skyddsbeteckningar

Man kan även komma och bekanta sig med kartmaterialet hos Egentliga Finlands förbund (Bangårdsgatan 36, Åbo) endast med tidsbokning på grund av det nuvarande Covid-19 -läget (Aleksis Klap, tfn 040 721 3137).

Anmärkningar om etapplandskapsplanen ska skickas elektroniskt (i word -format) på adressen:
kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi
eller per post till adressen: Egentliga Finlands förbund, PB 273, 20101 Åbo

 

Frågor för mera information om planen besvaras av:

Teman som hänför sig till naturresurserna:
Aleksis Klap
specialplanerare, cirkulär ekonomi och energi
tfn 040 7213 137


Teman som hänför sig till kartmaterialet:
Satu Kottonen
planerare för geografisk information
tfn 040 3509 096


förnamn.tillnamn(at)varsinais-suomi.fi

Planprocessens etapper och behandling hittills

 • landskapsstyrelsen 24.8.2020 / framläggandet av förslaget
 • Markanvändningssektionen 20.4.2020 / 1:a förslaget
 • myndighetsrådslag 7.4.2020 / 1:a förslaget
 • 1:a förslaget på remiss 5.2.-6.3.2020
 • landskapsstyrelsen 20.1.2020 / 1:a förslaget på remiss
 • landskapsstyrelsen 13.1.2020 / 1:a förslaget, aftonskola
 • markanvändningssektionen 2.12.2019 / 1:a förslaget
 • markanvändningssektionen 4.3.2019 / planförslagets beredningsskede
 • landskapsstyrelsen 24.9.2018 / bemötanden av de utlåtanden och åsikter som erhållits vid beredningsskedets hörande
 • markanvändningssektionen 20.8.2018 / bemötandena av de utlåtanden och åsikter som erhållits vid beredningsskedets hörande
 • markanvändningssektionen 18.6.2018 / utlåtanden och åsikter som erhållits om beredningsmaterialet
 • beredningsmaterialet framlagt 26.3.-27.4.2018
 • landskapsstyrelsen 19.3.2018 / framläggandet av beredningsmaterialet
 • landskapsstyrelsen 28.2.2018 / beredningsmaterialet, aftonskola
 • markanvändningssektionen 6.2.2018 / beredningsmaterialet
 • myndighetsrådslag 21.6.2016 / inledningsskede
 • markanvändningssektionen 18.4.2016 / PDB
 • landskapsfullmäktige 7.12.2015 / inledningsbeslut

Etapplandskapsplanens material

De officiella materialen för framläggandet av planförslaget i pdf-datafiler:

 

Landskapsplanens utredningar (på finska):

 

Materialen för etapplandskapsplanens remisskede

Den mottagna responsen på 1:a planförslaget och de utarbetade bemötandena