Egentliga Finlands naturresursforum arbetar för att förvekliga projekt inom teman naturresurser och cirkulär ekonomi. Forumets mål är att öka samarbetet mellan de berörda parterna inom dessa teman. Verksamheten och arbetet mellan de berörda parterna stöder beredningen av etapplandskapsplanenen genom att lyfta fram naturvärden- och resurser. Forumets centrala mål är också att förmedla information om aktuella ärenden och om de olika teman som diskuterats mellan parterna. Forumets möten är indelade enligt de olika temaområdena, och alla berörda parter är välkomna att delta i samtliga möten.

Vill du delta i naturresursforumets verksamhet?

Kontakta Aleksis Klap, naturresursplanerare
tel. 040 7213 137
förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

LVfoorumi

 

Naturresursforumets mötesprotokoll:

6.6.2016

18.2.2016

8.12.2015

13.10.2015

22.6.2016

16.9.2016