Egentliga Finlands landskap är indelat i olika temaområden. En sk. helhetslandskapsplan är en plan som omfattar hela landskapet och dess samhällsfunktioner. Landskapsplanen ska förmedla information om särdragen i de olika områdena, vägleda landskapets planering och den ska även styra utvecklingen av områdets vitalitet och effektivitet med hjälp av olika temaområden.