Enligt visionen i Egentliga Finlands landskapsstrategi är livskvaliteten i Egentliga Finland den bästa. En väsentlig del av visionen är goda möjligheter till rekreation och turism.

Egentliga Finlands landskaps geografiska område består av en väldigt varierande miljö - landskapet rymmer både innerlandsområden och marin skärgård. Detta möjliggör utvecklandet av turism- och rekreationsverksamheten, men det skapar också utmaningar för samarbetet.

Enligt Egentliga Finlands förbunds synpunkt bör rekreationsverksamheten och turismsektorn utvecklas genom att aktivt samarbeta med regionala aktörer och genom att avspegla utvecklingsverksamhetens riktlinjer till nationella mål samt till turismens inhemska och utländska utvecklingsprognoser.

På Egentliga Finlands område verkar friluftsområdesföreningen Kuhankuonos frilufts- och rekreationsförening. Föreningen upprätthållander och utvecklander av området kring Kuhankuono. 

Kommunerna Aura, Masku, Virmo, Nousis, Pöytis, Rusko och städerna S:t Karins, Reso och Åbo samt Egentliga Finlands förbund finansierar föreningens verksamhet.

Även Forststyrelsen, Skogsvårdsföreningen Tuki, Turismföreningen Kurjekello, Lounaispaikka, Luontokapinetti, samt Saksalas småjordbruksförening stöder föreningens verksamhet.

Kartan över fritidsområdets rutter kan köpas bl.a vid Egentliga Finlands förbund. Lista över övriga försäljningsplatser.

En allt bredare och aktivare friluftsverksamhet i hela landskapet är målet med utveckligen av friluftsföreningsveksamheten.

Egentliga Finlands turistprogram 2013-2020 (Varsinais-Suomen matkiluohjelma 2013-2020) skapades i samarbete med regionala turismutvecklare. Programmets syfte är att utveckla turismen i Egentliga Finland.

Tilläggsinformation:

planerare, Lasse Nurmi

tel. +358 (0)40 5435473

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

 

 

Kuhankuonos hemsidor: www.kuhankuono.fi.

Övriga friluftsområden i Egentliga Finland:

Tykö nationalpark (Teijon kansallispuisto)

Skärgårdshavets nationalpark (Saaristomeren kansallispuisto)

Bottenhavets nationalpark (Selkämeren kansallispuisto)

Kurjenrahka nationalpark (Kurjenrahkan kansallispuisto)

Tavastländska oxvägen (Hämeen härkätie)

Harjureitti