Landskapets trafikplanering styrs av Egentliga Finlands trafikstrategi 2035+. Strategin omfattar trafiksystemets utvecklingsmål, som Egentliga Finlands förbund inkluderar i trafiksystemplaneringen, landskapsplaneringen och i förvaltningen. Strategin är även inkluderad i andra organisatoriska planer, såsom i den kommunala markanvändningsplanen, gatuplanen och i NTM-centralens vägplanering.

Egentliga Finlands förbund granskar och för framåt trafikstrategin genom att sammakalla Egentliga Finlands trafiksystems partnerskapsforum minst två gånger per år. I forumet deltar förbundets planerare, olika förvaltnings parter, kommunernas representanter, representanter från trafik- och kommunikationsministeriet samt representanter från Trafikverket och Egentliga Finlands NTM-central. Även andra parter blir kallade till forumet beroende på utvecklingsmålen. Förbundet ordnar också partnerskapsforum som handlar om andra aktuella utvecklingsteman inom trafiksystemet.

Trafiksystemplanen är en gemensam utvecklingsplan för alla trafikformers verksamhet och verksamhetsmiljöer. Planen utarbetas och verkställs i samarbete mellan regionens aktörer som ansvarar för trafiksystem och markanvändning. Centrala samarbetsparter är bl.a. Kommunikationsministeriet, Trafikverket och Egentliga Finlands NTM-central. En styrgrupp bestämmer om trafiksystemplanens innehåll, och dess verksamhet genomförs av en arbetsgrupp. Undergrupperna ansvarar för den trygga rörlighet och trafikens förvaltning. Egentliga Finlands förbund ansvarar för det beredande arbetet av trafiksystemets verksamhet.

Tilläggsinformation:
Trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969
förnamn.efternamn (at) varsinais-suomi.fi

Egentliga Finlands trafikstrategi 2035+ (Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+)

Åbo regionens trafiksystemplan (Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma)

Åbo regionens kontinuerliga arbete inom trafiksystemet (Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö)

Partnerskapsforumet för trafikens distributionslogistik 5.11.2015 (Hyötyliikenteen jakelulogistiikan kumppanuusfoorumi 5.11.2015)