Regionutvecklingens mål och åtgärder definieras i Egentliga Finlands landskapsstrategi. Egentliga Finlands förbund beviljar finansiering för införandet av regionala innovationer och försök (AIKO). Egentliga Finlands förbund delar också ut statlig medfinansiering.

EU-finansiering kan sökas genom konkurrenskrafts- och sysselsättningsprogrammet samt genom Central Baltic 2014-2020 -programmetNylands förbund koordinerar ERUF –projektfinansieringen i södra Finland. Förbundet tar hand om ERUF –projektfinanseringen i Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen , Päijänne-Tavastland, Nyland och i Egentliga Finlands regioner.

Egentliga Finlands förbund bereder ERUF –projekt som berör Egentliga Finland till sina egna beslutsfattande organ.


Tilläggsinformation:

specialplanerare, Ville Roslakka 
tel. 050 5920404

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

hankerahoitus