Finansieringen är avsedd för regionala utvecklingsprojekt för åren 2016-2018. Genom AIKO -finansiering stöds projekt utgående från regionen, genom vilka förmågan för landskapets olika delar förstärks för att anpassa sig och svara på omvandlingar i näringsstrukturen. Förnyelsen av näringarna och företagsverksamheten, tillväxten och internationaliseringen samt experiment som främjar både sysselsättning och företagsverksamhet innehar en central roll. Genom finansieringen genomförs till omfattningen små, snabba och nya regionutvecklingsåtgärder med karaktären av experiment. Målet är också att stödja en snabb start för betydande och till dimensionen betydande utvecklingsprocesser.

Avgörande urvalskriterium:

- projektet ska aktivt befrämja och förstärka omvandlingen i näringstrukturen
- projektet ska påskynda utvecklingsprocessens startfas eller experiment
- att förstärka näringslivets tillväxt, internationalisering och konkurrenskraft

Anvisningar för ansökan (Hakuohjeet)

Ansökningsblankett (Hakulomake)

 

Tilläggsinformation:
näringslivschef, Petteri Partanen
tel. 040 776 0630

utvecklingschef, Tarja Nuotio
tel. 040 506 3715 

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi