Landskapet utvecklas till att bli företagsam och balanserad. Egentliga Finlands förbund har koordineringsansvar över landskapsprogrammets utarbetning och genomförande. Landskapsprogrammet utarbetas vart fjärde år enligt fullmäktigeperioderna, och verkställs med hjälp av andra nationella program som t.ex. strukturfonds- och landsbygdsprogrammen.  

 

aluekehittaminenohjtyo