Egentliga Finlands förbund är Central Baltic 2014-2020 -programmets administrativa och attesterande organ samt resvisionsmyndiget. 

Programmet Central Baltic 2014-2020 finansierar gränsöverskridande projekt i centrala Östersjöregionen. Medlemsländer är Finland (inkl. Åland), Estland, Lettland och Sverige.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) delar ut 115 miljoner euro till projekt via programmet. Finansieringen är tillgänglig för gränsöverskridande projekt med partners från minst två programländer. Projektfinansieringen har haft två ansökningstillfällen, och det har resulterat i 67 olika projekt. Ett tredje och sista ansökningstillfälle kommer att äga rum i början av 2017.  

Projekten hjälper bl.a. till att utveckla sjöräddningsskolningen och servicen i gästhämnarna. Dessa projekt förstärker och förlänger även regionens turistsäsong.

Egentliga Finlands förbund delar ut statlig medfinansiering.  

Alla pågående projekt finns tillgängliga på Central Baltic 2014-2020 -programmets egna projektdatabas.

 

 

majakka_keskikoko

 

 

 

       

 

 

  

 

                      

CB-esite        

eu_with-references_colour