Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 - Finlands nationella strukturprogram

Nylands förbund koordinerar ERUF –projektfinansieringen i södra Finland. Förbundet tar hand om ERUF –projektfinanseringen i Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen , Päijänne-Tavastland, Nyland och i Egentliga Finlands regioner.

Egentliga Finlands förbund bereder ERUF –projekt, som berör Egentliga Finland, till sina egna beslutsfattande organ.

Ansökningsomgång för ERUF i södra Finland, idésökning pågår 24.10–30.11.2016, den egentliga ansökningsomgången avslutas 1.3.2017

Tilläggsinformation:

specialplanerare, Ville Roslakka
tel. 050 5920404

fornamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi