Landskapsprogrammets verkställighetsplan utarbetas i två års mellanrum under ledning av landskapsförbundet. Egentliga Finlands landskaps
samarbetsgrupp har i september 2016 godkänt landskapsprogrammets verkställighetsplan för åren 2017-2018.

Landskapsprogrammets verkställighetsplan innefattar centrala projekt- och åtgärdsförslag som förverkligar landskapsprogrammet samt skildringar
om samarbetsavtal med anknytning till dem (t.ex. tillväxtavtalen). Verkställighetsplanen inkluderar därjämte ett ställningstagande till strukturfonds-
programmets landsomfattande temavisa ansökningsprocedurer och –planer och om områdets deltagande i dem samt de tyngdpunkter dit man
kommer att rikta nationell och Europeiska Unionens finansiering. Därtill skildras i planen landskapens samarbetsområdens och övriga landskapens
gemensamma åtgärder och de initiativ som riktas till centralförvaltningen.

Landskapsprogrammets verställighetsplan (PDF) (på finska)

Tilläggsinformation:
näringslivschef Petteri Partanen
tel. 040 7760630
förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi


 

Topsu kansikuva 2016