Landskapsförbunden har ansvar för prognostiseringen av utbildningsbehovet på lång och medellång sikt på sitt område. Förbunden ansvarar också för de regionala beräkningarna av utbildningsbehov som bifogas i Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsplan för utbildning och forskning (KESU).

Landskapets utbildningsbehovsberäkningar görs upp enligt ministeriets och Utbildningsstyrelsens instruktioner beaktande utvecklingen av ungdomsklassens storlek, den uppskattade utvecklingens av branschernas sysselsättning, kommande yrkesstruktur, bortfall i och med pensioneringar och eventuella andra regionala förändringsfaktorer.

I Egentliga Finland är det landskapets samarbetsgrupp (MYR) och dess utbildningssektion som ansvarar för styrningen av utbildningsbehovets prognostisering. Förutom i KESU-processen fungerar utbildningssektionen som ett rådgivande och koordinerande forum för det andra och högre stadiets utbildning i landskapet.

kauppakorkeakoulu

 

Egentliga Finlands utbildningsstrategi 2015+