Utbildningssektionen som verkar under landskapet samarbetsgrupp (MYR) fungerar som ett rådgivande och koordinerande beredningsforum, speciellt i ärenden som gäller andra och högre stadiets utbildning i landskapet. Utbildningssektionen ger förslag och beställer utredningar som stöder beredningen av ärenden som berör utbildning och det slutgiltiga beslutsfattandet i MYR.

Utbildningssektionen har i uppgift bland annat att:

  • främja genomförandet av landskapsprogrammet i ärenden som berör utbildning och kompetens
  • utveckla utbildningspolitiken i landskapet och bereda förslag till Undervisningsministeriets utvecklingsplan för utbildning och forskning (KESU)
  • främja interaktionen mellan arbetsliv och utbildning
  • utvärdera landskapets läroinrättningsnätverks omfattning och behov


I utbildningssektionen finns representanter förutom från Egentliga Finlands förbund också från Egentliga Finlands NTM-central, Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk, arbetsmarknadsorganisationer, företag och läroinrättningar. Ett utnämnt sekretariat bereder ärenden till sektionen. Sekretariatet består av representanter från NTM-centralen, Regionförvaltningsverket och landskapsförbundet. Som ordförande för sektionen fungerar en representant från NTM-centralen.

Utbildningssektionens sammansättning och mötesdokument hittas på sidan Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen.